Přímý vývoz z ČR do zemí EU 25 dle kategorií za leden - duben 2004 a leden - duben 2005
obuvnické nomenklatury
  2004 2005 Index 2005/2004 (v %)
NOMENKLATURA JEDN Množství         (v jedn) Hodnota (Kč) Kč/jedn Množství         (v jedn) Hodnota (Kč) Kč/jedn Množství          Hodnota  Kg cena
640299 pár 91 718 7 528 813 82,09 371 465 52 450 010 141,20 405,01 696,66 172,01
640351 pár 7 913 3 738 075 472,40 12 920 1 897 164 146,84 163,28 50,75 31,08
640359 pár 4 663 2 229 182 478,06 38 839 25 699 189 661,69 832,92 1 152,85 138,41
640391 pár 66 936 57 113 412 853,25 46 327 37 414 049 807,61 69,21 65,51 94,65
640399 pár 109 309 41 855 197 382,91 669 795 303 357 214 452,91 612,75 724,78 118,28
64041910 pár 17 850 629 315 35,26 61 159 1 928 352 31,53 342,63 306,42 89,43
Download Zpět Back