Přímý vývoz z ČR do zemí EU 25 dle kategorií za leden - červen 2004 a leden - červen 2005
obuvnické nomenklatury
  2004 2005 Index 2005/2004 (v %)
NOMENKLATURA JEDN Množství         (v jedn) Hodnota (Kč) Kč/jedn Množství         (v jedn) Hodnota (Kč) Kč/jedn Množství          Hodnota  Kg cena
640299 pár 353 272 24 559 434 69,52 795 577 75 501 454 94,90 225,20 307,42 136,51
640351 pár 14 742 5 495 577 372,78 22 236 4 195 025 188,66 150,83 76,33 50,61
640359 pár 13 102 5 456 463 416,46 53 175 33 126 396 622,97 405,85 607,10 149,59
640391 pár 88 196 69 315 548 785,93 64 980 53 274 475 819,86 73,68 76,86 104,32
640399 pár 294 257 93 556 873 317,94 993 252 410 342 767 413,13 337,55 438,60 129,94
64041910 pár 31 376 1 812 468 57,77 117 468 3 272 164 27,86 374,39 180,54 48,22
Download Zpět Back