Přímý vývoz z ČR do zemí EU 25 dle kategorií za leden - květen 2004 a leden - květen 2005
obuvnické nomenklatury
  2004 2005 Index 2005/2004 (v %)
NOMENKLATURA JEDN Množství         (v jedn) Hodnota (Kč) Kč/jedn Množství         (v jedn) Hodnota (Kč) Kč/jedn Množství          Hodnota  Kg cena
640299 pár 164 208 15 446 210 94,06 689 752 64 015 538 92,81 420,05 414,44 98,67
640351 pár 12 232 5 134 180 419,73 16 203 2 401 577 148,22 132,46 46,78 35,31
640359 pár 5 973 2 760 535 462,17 47 008 30 300 030 644,57 787,01 1 097,61 139,47
640391 pár 73 439 61 202 245 833,38 53 941 47 348 584 877,78 73,45 77,36 105,33
640399 pár 228 259 74 320 093 325,60 885 120 375 534 675 424,28 387,77 505,29 130,31
64041910 pár 23 388 1 021 340 43,67 63 885 2 019 218 31,61 273,15 197,70 72,38
Download Zpět Back