Přímý vývoz z ČR do zemí EU 25 dle kategorií za červen 2004 a červen 2005
obuvnické nomenklatury
  2004 2005 Index 2005/2004 (v %)
NOMENKLATURA MESIC JEDN Množství         (v jedn) Hodnota (Kč) Kč/jedn Množství         (v jedn) Hodnota (Kč) Kč/jedn Množství          Hodnota  Kg cena
640299 6 pár 189 064 9 113 224 48,20 105 825 11 485 916 108,54 55,97 126,04 225,17
640351 6 pár 2 510 361 397 143,98 6 033 1 793 448 297,27 240,36 496,25 206,46
640359 6 pár 7 129 2 695 928 378,16 6 167 2 826 366 458,30 86,51 104,84 121,19
640391 6 pár 14 757 8 113 303 549,79 11 039 5 925 891 536,81 74,81 73,04 97,64
640399 6 pár 65 998 19 236 780 291,48 108 132 34 808 092 321,90 163,84 180,95 110,44
64041910 6 pár 7 988 791 128 99,04 53 583 1 252 946 23,38 670,79 158,37 23,61
download Zpět  Back