Přímý vývoz z ČR do zemí EU 25 dle kategorií za květen 2004 a květen 2005
obuvnické nomenklatury
  2004 2005 Index 2005/2004 (v %)
NOMENKLATURA MESIC JEDN Množství         (v jedn) Hodnota (Kč) Kč/jedn Množství         (v jedn) Hodnota (Kč) Kč/jedn Množství          Hodnota  Kg cena
640299 5 pár 72 490 7 917 397 109,22 318 287 11 565 528 36,34 439,08 146,08 33,27
640351 5 pár 4 319 1 396 105 323,25 3 283 504 413 153,64 76,01 36,13 47,53
640359 5 pár 1 310 531 353 405,61 8 169 4 600 841 563,21 623,59 865,87 138,85
640391 5 pár 6 503 4 088 833 628,76 7 614 9 934 535 1 304,77 117,08 242,97 207,51
640399 5 pár 118 950 32 464 896 272,93 215 325 72 177 461 335,20 181,02 222,32 122,82
64041910 5 pár 5 538 392 025 70,79 2 726 90 866 33,33 49,22 23,18 47,09
Download Zpět Back