Přímý vývoz z ČR do zemí EU 25 dle kategorií za duben 2004 a duben 2005
obuvnické nomenklatury
  2004 2005 Index 2005/2004 (v %)
NOMENKLATURA MESIC JEDN Množství         (v jedn) Hodnota (Kč) Kč/jedn Množství         (v jedn) Hodnota (Kč) Kč/jedn Množství          Hodnota  Kg cena
640299 4 pár 32 688 2 828 462 86,53 97 919 14 841 838 151,57 299,56 524,73 175,17
640351 4 pár 5 022 1 624 338 323,44 3 092 336 117 108,71 61,57 20,69 33,61
640359 4 pár 1 342 699 876 521,52 11 308 6 931 794 613,00 842,62 990,43 117,54
640391 4 pár 11 918 19 664 773 1 650,01 13 378 15 529 471 1 160,82 112,25 78,97 70,35
640399 4 pár 27 101 11 198 679 413,22 237 989 94 161 443 395,65 878,16 840,83 95,75
64041910 4 pár 5 699 221 509 38,87 1 813 283 925 156,61 31,81 128,18 402,91
download Zpět  Back