Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 Vítejte na serveru textil.cz

Tento specializovaný server poskytuje informační servis o českém textilním, oděvním a kožedělném průmyslu.
V rámci tohoto servisu zde můžete například najít databázi českých firem, které podnikají v rámci textilního průmyslu (včetně velko- i maloobchodních prodejců).
V rámci Virtuálního informačního servisu TEXTIL můžete kromě jiného získat i vysoce odborné a aktuální informace ze specializovaných zahraničních periodik, která v České republice nejsou volně k prodeji.
Další informace je možno najít v přehledně členěných sekcích. Odkazy na tyto sekce najdete v levé části obrazovky.


Aktuality

 
1.4.2015
Pracovní podmínky v Evropě se začínají podobat asijským:

Luxusní značky, jako jsou Louis Vuitton, Armani, Prada či Dior, přesouvají výrobu zpět do Itálie, zároveň s tím se však do italských továren dostávají stejné pracovní podmínky, jaké panují v asijských zemích.  Pracující v oděvním a obuvnickém průmyslu dostávají naprosto nedůstojné mzdy, často jsou zaměstnáváni nelegálně a nuceni k nepřiměřeným přesčasům. Vyplývá to z výzkumu vydaného platformou Clean Clothes Campaign v Itálii. Výzkum rovněž boří mýtus, že když si vybereme oděvy pocházející z Evropy, máme jistotu, že při výrobě byly zachovány důstojné pracovní podmínky.

Se zvyšujícím se tlakem na konkurenceschopnost přesouvá stále více italských značek svoji výrobu z Asie zpět do Itálie, a to nejčastěji do polooficiálních provozů, tzv. sweatshopů. Ty bývají zpravidla vlastněny čínskými majiteli. V nebezpečných pracovních podmínkách tam pracují hlavně migranti. Za extrémně dlouhé pracovní směny dostávají pouze nepřiměřeně nízkou mzdu.

Co se týče mezd, je situace v celé Evropě podobná. Pracující v oděvním průmyslu ve východní Evropě dostávají mzdy, které nestačí ani na pokrytí jejich základních potřeb. Například v Bulharsku, Makedonii či na Ukrajině představuje tamní minimální mzda jenom 14 % z odhadované důstojné mzdy; na Slovensku je to zhruba 21 %.

Zdroj: Svět textilu a obuvi, 2015 (1-2)

  
1.3.2015
Kategorizace oděvů z hlediska používání:

Textilní zkušební ústav v rámci Centra technické normalizace zpracoval na základě požadavků výrobců svrchních oděvů oborovou specifikaci OS P 80-14-13 Vrchní oděvy – Kategorizace z hlediska používání. Účelem oborové specifikace je vytvořit informační základ pro zlepšení komunikace mezi výrobcem, obchodníkem a spotřebitelem.

Pomocí stanovených kategorií vrchních oděvů z hlediska jejich účelu používání ve vztahu k četnosti a intenzitě používání se má předcházet reklamacím. Oborová specifikace rozděluje oděvy do tří základních skupin, kde specifikuje podmínky jejich užívání a zavádí pro ně označení velkými písmeny - Reprezentační oděvy „R“, Oděvy pro business „B“, Ekonomické oděvy „E“.

Oborová specifikace OS BO-14-13 Vrchní oděvy - Kategorizace z hlediska používání je dostupná na stránkách Textilního zkušebního ústavu.

 Zdroj: Svět textilu a obuvi, 2015 (1-2)

  
1.2.2015
Změna ternínu konání veletrhu STYL a KABO:

Únorové veletrhy STYL a KABO mění svůj termín: uskuteční se ve dnech  21.-23. února 2015, tedy o den dříve, než bylo původně plánováno.

Změna vyplynula z rozhovorů uskutečněných na posledních srpnových veletrzích módy. Byl to požadavek jak ze strany vystavovatelů, tak i zástupců odborných garantů obou veletrhů, tj. Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a České obuvnické a kožedělné asociace.

Veletržní správa již v září 2014 na toto téma rozeslala i krátký dotazník a později vedla také řadu rozhovorů s vystavovateli telefonicky či osobně. Na základě výsledků průzkumu i rozhovorů došlo tedy k posunu termínu veletrhů o jeden den. Stále častěji využívali návštěvníci k návštěvě zejména první den veletrhu, neděli. To způsobovalo zvýšené personální a časové nároky na vystavovatele jednotlivých expozic, kterým se i přes veškeré úsilí často nedařilo věnovat se všem zájemcům o jejich zboží. Posun termínu veletrhu tak umožní obchodníkům vybrat si k návštěvě veletrhů jeden ze dvou víkendových dnů plus jeden pracovní den.

Zdroj: Svět textilu a obuvi, 2014, (11-12)

  


© 2004–2008 Jakub Marian