Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 Vítejte na serveru textil.cz

Tento specializovaný server poskytuje informační servis o českém textilním, oděvním a kožedělném průmyslu.
V rámci tohoto servisu zde můžete například najít databázi českých firem, které podnikají v rámci textilního průmyslu (včetně velko- i maloobchodních prodejců).
V rámci Virtuálního informačního servisu TEXTIL můžete kromě jiného získat i vysoce odborné a aktuální informace ze specializovaných zahraničních periodik, která v České republice nejsou volně k prodeji.
Další informace je možno najít v přehledně členěných sekcích. Odkazy na tyto sekce najdete v levé části obrazovky.


Aktuality

 
1.3.2015
Kategorizace oděvů z hlediska používání:

Textilní zkušební ústav v rámci Centra technické normalizace zpracoval na základě požadavků výrobců svrchních oděvů oborovou specifikaci OS P 80-14-13 Vrchní oděvy – Kategorizace z hlediska používání. Účelem oborové specifikace je vytvořit informační základ pro zlepšení komunikace mezi výrobcem, obchodníkem a spotřebitelem.

Pomocí stanovených kategorií vrchních oděvů z hlediska jejich účelu používání ve vztahu k četnosti a intenzitě používání se má předcházet reklamacím. Oborová specifikace rozděluje oděvy do tří základních skupin, kde specifikuje podmínky jejich užívání a zavádí pro ně označení velkými písmeny - Reprezentační oděvy „R“, Oděvy pro business „B“, Ekonomické oděvy „E“.

Oborová specifikace OS BO-14-13 Vrchní oděvy - Kategorizace z hlediska používání je dostupná na stránkách Textilního zkušebního ústavu.

 Zdroj: Svět textilu a obuvi, 2015 (1-2)

  
1.2.2015
Změna ternínu konání veletrhu STYL a KABO:

Únorové veletrhy STYL a KABO mění svůj termín: uskuteční se ve dnech  21.-23. února 2015, tedy o den dříve, než bylo původně plánováno.

Změna vyplynula z rozhovorů uskutečněných na posledních srpnových veletrzích módy. Byl to požadavek jak ze strany vystavovatelů, tak i zástupců odborných garantů obou veletrhů, tj. Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a České obuvnické a kožedělné asociace.

Veletržní správa již v září 2014 na toto téma rozeslala i krátký dotazník a později vedla také řadu rozhovorů s vystavovateli telefonicky či osobně. Na základě výsledků průzkumu i rozhovorů došlo tedy k posunu termínu veletrhů o jeden den. Stále častěji využívali návštěvníci k návštěvě zejména první den veletrhu, neděli. To způsobovalo zvýšené personální a časové nároky na vystavovatele jednotlivých expozic, kterým se i přes veškeré úsilí často nedařilo věnovat se všem zájemcům o jejich zboží. Posun termínu veletrhu tak umožní obchodníkům vybrat si k návštěvě veletrhů jeden ze dvou víkendových dnů plus jeden pracovní den.

Zdroj: Svět textilu a obuvi, 2014, (11-12)

  
8.1.2015
Zemřel prof. Ing. Sayed Ibrahim, CSc.:

Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci s hlubokým zármutkem oznamuje, že ve věku 74 let zemřel prof. Ing. Sayed Ibrahim, CSc.

Loučíme se s panem profesorem, který byl uznávaným odborníkem, moudrým přítelem a ryzím člověkem. Vzpomínáme. Svět je bez něj nějaký prázdnější...

Více na: http://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:70781/obituary-of-professor-ibrahim

Zdroj: Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci 
2.1.2015
Ing. Josef Novák opět prezidentem ATOK:

1. prosince 2014 se konala v Broumově 48. Valná hromada Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) České republiky. Členové ATOK si prostřednictví správního výboru mj. zvolili i nového prezidenta na další období.  Stal se jím Ing. Josef Novák, generální ředitel a. s. Veba Broumov, který je v čele této asociace již od roku 2012. Správní výbor zvolil prezidenta asociace na další dva roky.

 

ATOK má v současné době 45 členů, což jsou především výrobci textilních materiálů, oděvů i zástupci školství a odborných pracovišť. Jeho posláním je mj. podporovat a organizovat aktivity posilující konkurenceschopnost textilního a oděvního odvětví, prosazovat rovnoprávné principy výměny zboží a hájit zájmy svých členů ve vztahu ke státním, nestátním i podnikatelským subjektům v České republice, EU a zahraničí.

Zdroj: Svět textilu a obuvi, 2014, (11-12)

  


© 2004–2008 Jakub Marian