Úvodní stránka
O nás
Aktuality
Adresář textilních a oděvních firem
Virtuální informační servis textil
Veř. správa-info
Technické textilie
Prezentace, veletrhy
Inzerce
Webforum
Odkazy
Kontakty
 
Administrace
 

 Vítejte na serveru textil.cz

Tento specializovaný server poskytuje informační servis o českém textilním, oděvním a kožedělném průmyslu.
V rámci tohoto servisu zde můžete například najít databázi českých firem, které podnikají v rámci textilního průmyslu (včetně velko- i maloobchodních prodejců).
V rámci Virtuálního informačního servisu TEXTIL můžete kromě jiného získat i vysoce odborné a aktuální informace ze specializovaných zahraničních periodik, která v České republice nejsou volně k prodeji.
Další informace je možno najít v přehledně členěných sekcích. Odkazy na tyto sekce najdete v levé části obrazovky.


Aktuality

 
Klastr CLUTEX slaví osm let své existence:

V březnu 2014 oslavil CLUTEX – klastr technické textilie, o.s. již osm let od ustavující valné hromady.  Tomuto předcházela přípravná činnost v letech 2004-2005, tj. oslovení  firem, společná jednání a příprava základních dokumentů pro vznik klastru. Lze tedy mluvit spíše o deseti než osmi letech práce.

Hlavní prioritou CLUTEXu je zajistit rozvoj spolupráce v oblasti marketingu, dalšího vzdělávání, managementu a předávání informací na bázi aplikovaného vývoje a výzkumu v odvětví textilního průmyslu. Cílem klastru je ve spolupráci se svými členy realizovat společné projekty, především z oblasti vědy, výzkumu a inovací. Klastr reprezentuje textilní a oděvní výrobce z většiny odvětví textilního a oděvního průmyslu, důležité představitele dodavatelů a odběratelů a vědecko-výzkumné organizace. V letech 2012 – 2014 se členové klastru podílejí na řešení více než 15-ti tuzemských výzkumných a vývojových projektů a 6-ti projektů mezinárodních. (st)

  
3.3.2014
Výsledky textilního maloobchodu v ČR za rok 2013:

Tržby textilního maloobchodu v České republice se ve 4. čtvrtletí loňského roku konečně zvedly. V porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku dosáhly +2 %. Tím nakonec vylepšily celý loňský rok, který do té doby stagnoval. Rok 2013 tak skončil v lehkém plusu.

Nejhorším měsícem roku 2013 byl duben (-3%), naopak nejlepšími byly květen, říjen a listopad (+3 %).

V průběhu roku skončily jen dva měsíce (duben a září) v minusu, šest měsíců v plusu a čtyři s výsledkem ± 0 %.

Nejlepším se stal čtvrtý kvartál. Je zajímavé, že ani jedno z loňských čtvrtletí neskončilo v minusu. Z tohoto pohledu to byl dobrý rok. V roce 2012 byly v minusu hned dva kvartály (2. a 4. Q).

zdroj: Svět textilu & obuvi, 1-2/2014, str.24

  
2.2.2014
Rapidní zvýšení prodejů airbagů pro automobily:

Prodeje automobilových airbagů na bázi textilu se mají rapidně zvýšit mezi roky 2010 a 2017 podle zprávy od společnosti pro obchodní informace Textiles Intelligence, Wilmslow/UK.

 

V roce 2010 světový trh pro automobilové airbagy činil 258 mil. jednotek, avšak pro rok 2017 se predikuje, že toto číslo vzroste na 446 mil. jednotek, což představuje vzestup o 73,2 %. Předpokládá se, že čelní airbagy zůstanou největší kategorií, ale z předpovědí vyplývá, že budou tvořit nejpomaleji rostoucí kategorii v porovnání s prodeji bočních airbagů, nafukovacích clon a kolenních airbagů, které porostou významně rychleji. Geograficky bude růst ve zralých trzích rozvinutých zemí pravděpodobně udržován novými nařízeními a technologickými inovacemi.(kl) 
2.1.2014
Monforts – Kladení základního kamene pro nové technologické centrum:

Zhang Jie, prezident skupiny China Hi-Tech Group navštívil fu A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG, Mönchengladbach/Německo, a společně s generálním ředitelem fy Monforts Rolandem Hampelem vykonali ceremonii založení nového střediska Advanced Technology Center, které bude rovněž sloužit jako školicí středisko pro textilní strojírenství. Při ploše kolem 1 500 m2 se jedná o téměř dvakrát tak velké prostory v porovnání se starou technickou laboratoří na dřívějším místě. Nové středisko bude uvádět linku Montex 8000, novou řadu potahování, kterou je možno pružně použít pro technické textilie. Kromě toho budou rovněž vystaveny napínací, sušicí a fixační rám pro pleteniny a barvicí řada.(kl)

  


© 2004–2008 Jakub Marian